Wet Marktmisbruik

Meldingen inzake de Wet Marktmisbruik behorende bij de opgenomen beleggingsaanbevelingen op de eigen website en/of websites van derden.

 Beleggingsaanbevelingen, inclusief de daaruit voortvloeiende conclusies, zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen en publiekelijk bekende informatie. Indien er geen zekerheid bestaat over de gebruikte bronnen zal hier expliciet melding van worden gemaakt.

 De beleggingsaanbevelingen dienen niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De aanbevelingen zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met uw specifieke beleggersprofiel. U mag de aanbevelingen dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: u dient uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen teneinde te overleggen of het financiële instrument dat in de betreffende beleggingsaanbeveling aan bod komt, voor u een passende investering is en of de beleggingsaanbeveling in overeenstemming is met uw beleggersprofiel.

 De AFM is toezichthouder op het gedrag en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële markten in Nederland.

 De opstellers van de betreffende beleggingsaanbevelingen verklaren dat hun beloning niet direct of indirect is gerelateerd aan de beleggingsaanbevelingen. Tenzij anders vermeld, heeft de betreffende opsteller op het moment van publicatie geen positie in het betreffende financieel instrument.

 Wijs & van Oostveen kan op het moment van publicatie ten behoeve van haar cliënten een positie in de betreffende financiële instrumenten hebben.

Met betrekking tot de opgestelde beleggingsaanbevelingen zijn onder meer de volgende bronnen geraadpleegd: de website van de betreffende uitgevende instelling, analistenrapporten van derden, diverse binnen- en buitenlandse dagbladen en informatiesystemen, zoals Bloomberg en Reuters.

Alle beleggingsaanbevelingen gelden voor een periode van 12 maanden.

 • Kooplijst 2023: Martijn Meijer op www.belegger.nl (30 december 2022)

  Philips, Canadian Solar en Invesco KBW Bank-ETF: deze beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Martijn Meijer, directeur Vermogensbeheer bij Wijs & van Oostveen.
   
 • Kooplijst 2022: Martijn Meijer op www.belegger.nl (22 december 2021) 

  Bloom Energy Corp., Bitwise Crypto Industry Innovators ETF en Chenavari Toro Income Fund: deze beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Martijn Meijer, directeur Vermogensbeheer bij Wijs & van Oostveen.
   
 • Kooplijst 2021: Martijn Meijer op www.belegger.nl (23 december 2020)

  iShares Nasdaq Biotechnology ETF, First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF en VanEck Vectors Video Gaming and Esports ETF: deze  beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Martijn Meijer, directeur vermogensbeheer bij Wijs & van Oostveen. 
   
 • Kooplijst 2020: Martijn Meijer op www.belegger.nl (30 december 2019)

  Chinese A-shares, Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF, Baidu en Renault: deze beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Martijn Meijer, directeur vermogensbeheer bij Wijs & van Oostveen.
    
 • Kooplijst 2019: Martijn Meijer op www.belegger.nl (18 december 2018)

  Overstock, Visteon, Ams AG: deze beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Martijn Meijer, directeur vermogensbeheer bij Wijs & van Oostveen.