Rotatiebeleggen

Vergoedingsstructuur

De vergoedingsstructuur van Rotatiebeleggen is transparant. Hieronder vindt u de vergoedingen per beleggingsprofiel.

• Defensief beleggingsprofiel
    
    Management fee 
   
Vaste vergoeding van 0,175% per kwartaal over de waarde van het belegd vermogen.

    Transactiekosten
   
Gemaximeerd op 0,5% op jaarbasis over het gemiddeld belegd vermogen.
 

• Neutraal beleggingsprofiel

    Management fee
    Vaste vergoeding van 0,175% per kwartaal over de waarde van het belegd vermogen.

    Performance fee
    Op jaarbasis een vergoeding van 6% over de netto waardetoename van uw vermogen.
    Is de waarde niet toegenomen? Dan betaalt u geen vergoeding. No cure, no   
    pay dus.  

    Transactiekosten

    Gemaximeerd op 0,80% op jaarbasis over het gemiddeld belegd vermogen.
 

• Offensief beleggingsprofiel

   Management fee
  
Vaste vergoeding van 0,175% per kwartaal over de waarde van het belegd vermogen.

   Performance fee
   
Op jaarbasis een vergoeding van 12% over de netto waardetoename van uw  
   vermogen. Is de waarde niet toegenomen? Dan betaalt u geen vergoeding. No cure, no 
   pay dus.
   
   Transactiekosten
   Gemaximeerd op 0,9% op jaarbasis over het gemiddeld belegd vermogen.


Administratiekosten

Bij alle beleggingsprofielen wordt elk jaar € 75,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 

Toelichting op transactiekosten
Per transactie worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten verschillen per soort transactie. Klik hier voor een overzicht van de verschillende transactiekosten. Hoeveel u maximaal aan transactiekosten betaalt, varieert per beleggingsprofiel en vindt u hierboven.


 * De vergoedingen zijn inclusief eventuele geldende omzetbelasting. Naast de hier opgenomen vergoedingen, wordt € 17,- aan toezichtkosten van AFM en DNB doorbelast.

Klik hier voor de kostenmodule