Belangrijke informatie voor u als cliënt

Zorgvuldige dienstverlening

Wij staan voor een zorgvuldige beleggingsdienstverlening. Daarom hebben wij hier informatie opgenomen die voor u als (toekomstige) cliënt van belang is.

Het is belangrijk dat toekomstige en huidige cliënten deze informatie goed lezen. Deze informatie bevat namelijk onder meer voorwaarden tussen de cliënt en Wijs & van Oostveen.

 

Consumentenbrief

De branche- en beroepsorganisaties VV&A, VEOV, DUFAS en NVB hebben samen een Consumentenbrief opgesteld. Deze brief bevat vragen die de belegger kan stellen aan zijn vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. De beantwoording van die vragen stelt de belegger in staat zich een goed beeld van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming te vormen. Hierdoor kan de belegger de afweging maken of dit beleid wel of niet bij hem past.

MIFID Informatie

Wij werken volgens de Nederlandse wetgeving op het gebied van beleggingsdiensten en -activiteiten. Die is per 1 november 2007 gewijzigd. Deze wijzigingen zijn het gevolg van nieuwe Europese regelgeving (genoemd ‘MiFID’: Markets in Financial Instruments Directive).

Het voornaamste doel van MiFID is een betere bescherming (zorgplicht) voor u als belegger. En een verdere bevordering van een goed functionerende en transparante financiële markt in de Europese Unie. Deze regels zijn in lijn met onze dienstverlening.

Een aantal regels op het gebied van bedrijfsvoering, organisatie en het verschaffen van informatie aan beleggers is aangescherpt. En in Europees verband gelijkgeschakeld. 

In het document Algemene Mifid Informatie kunt u informatie vinden over de toepassing van deze regels binnen onze dienstverlening.