medewerkers
 

Wij hebben zo’n 25 medewerkers. Allemaal met ruime ervaring in hun vakgebied. Samen zorgen zij voor het vermogen van onze cliënten. Direct of indirect. Zij zien erop toe dat onze clienten het hoge serviceniveau en de persoonlijke aandacht krijgen die ze mogen verwachten van een vermogensbeheerder.

Wij laten u graag kennismaken met een aantal van onze medewerkers. En hun werkgebied.

Steven Sarphatie

Algemeen Directeur

Martijn Meijer

Directeur Vermogensbeheer

“Hoe gaan wij het beleggingsbeleid vormgeven? Wat is van toegevoegde waarde in de relatie met onze cliënten? En wat niet? Dat soort zaken krijgt dagelijks mijn volledige aandacht.”

Steven Sarphatie is oprichter van het beleggingsplatform BeursOnline. Hij werkt sinds 2001 bij Wijs & van Oostveen. Als product manager ontwikkelde hij beleggingsproducten voor de particuliere retailmarkt. Vervolgens was hij als hoofd vermogensbeheer verantwoordelijk voor alle cliënten. In 2007 is hij toegetreden tot de directie. Als algemeen directeur voert hij de dagelijkse leiding. En neemt hij beslissingen voor de lange termijn. Steven Sarphatie schept de randvoorwaarden voor een hechte relatie met cliënten. En vervult een belangrijke rol in het beleggingsbeleid.

“Onze dienstverlening gaat verder dan vermogensbeheer alleen. Wij willen onze cliënten zoveel mogelijk ontzorgen.”

Drs. Martijn Meijer werkte een aantal jaar voor een family office, een bedrijf gericht op integrale vermogensbegeleiding voor vermogende families. In Nederland en in Zwitserland. Daar maakte hij zich de Zwitserse manier van werken eigen: een grondige aanpak en altijd klaar staan om cliënten van dienst te zijn. Bij Wijs & van Oostveen ontwikkelde hij zich van vermogensbeheerder tot Directeur Vermogensbeheer. Het realiseren van de gewenste financiële doelen staat centraal op zijn afdeling. Maar ook service en betrokkenheid. Iedere cliënt heeft bijvoorbeeld een vaste vermogensbeheerder.

Robert Schuckink Kool

Hoofd Research

Marcelo Kok

Compliance Officer

“Als het op strategie aankomt, doen we beslist niet onder voor grote partijen. Naast een eigen research hebben we toegang tot rapporten van vooraanstaande analisten en banken wereldwijd.”

In 1999 begon Robert Schuckink Kool als analist op onze researchafdeling. Vervolgens stapte hij over naar AFS Capital Management, om na twee jaar weer terug te keren. Sinds 2005 is Schuckink Kool hoofd beleggingsstrategie bij ons bedrijf. Deze afdeling analyseert de belangrijkste trends en thema’s op de financiële markten. Deze analyses worden vervolgens omgezet in een helder en doordacht beleggingsbeleid.

“Het bevorderen en waarborgen van de integriteit: dat is de doelstelling van compliance. Voor ons. En voor onze cliënten.”

Marcelo Kok werkt sinds 2001 bij Wijs & van Oostveen. Hij studeerde rechten. Hij staat geregistreerd als compliance professional bij het DSI. Hij ziet erop toe dat de wet- en regelgeving op een juiste wijze wordt nageleefd. Deze wet- en regelgeving heeft betrekking op de deskundigheid en de bekwaamheid van de medewerkers en de directie. Maar ook op een met zorg omklede beleggingsdienstverlening. En op een juiste en volledige informatie aan de cliënt. In dat kader richt compliance zich ook op de communicatie met de toezichthouders DNB en AFM.