Het bedrijf

Al meer dan 30 jaar actief

Al meer dan 30 jaar zijn wij voor onze cliënten actief op de internationale financiële markten. Daarbij is innovatie altijd een speerpunt geweest. Omdat financiële markten zich constant ontwikkelen. En daardoor ook weer meer kansen ontstaan. Voorbeelden van die innovatieve aanpak zijn onder meer succesvolle initiatieven als Trend Invest en het beleggingsfonds Bright New World.

Rotatiebeleggen

En ook Rotatiebeleggen behoort, na de introductie nu 4 jaar geleden, inmiddels tot een van de succesvolle beleggingsinnovaties van Wijs & van Oostveen.

100% onafhankelijk en zekerheden

Wijs & van Oostveen is voor 100% onafhankelijk. Onze cliënten hebben dezelfde zekerheden als bij de bank. Een hoge mate van service en een ondernemende aanpak richting onze cliënten staan centraal bij ons.
 

 

 

Toezicht door en vergunning van de AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) oefent gedragstoezicht uit op iedereen die in Nederland actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. En is tevens de instantie die vergunningen verleent aan onder meer beleggingsondernemingen. Wij hebben als beleggingsonderneming een vergunning van de AFM. Zoals bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht.

  

Toezicht door DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) oefent het prudentieel toezicht uit op financiële ondernemingen in Nederland. Hieronder wordt begrepen solvabiliteits- en liquiditeitstoezicht. Dit is erop gericht dat de financiële onderneming altijd aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. DNB houdt in voornoemd kader permanent toezicht op onze soliditeit.


                 Deelnemer aan het DSI

                 Het Dutch Securities Institute (DSI) bevordert en bewaakt
                 de integriteit en betrouwbaarheid van financiële dienstver-
                 leners. Dit doet zij door een DSI-registratie te verlenen aan
                 gekwalificeerde financieel deskundigen (beleggingsadvi-
                 seurs, vermogensbeheerders, effectenhandelaars, beleg-
                 gingsanalisten en compliance professionals).
     

                                                     Zij zijn gescreend, voldoen aan strenge deskundigheids-,
                                                     integriteits- en ervaringseisen, volgen permanente educatie
                                                     en onderschrijven de DSI-gedragscode. Wijs & van Oost-
                                                     veen is sinds de oprichting aangesloten bij Dutch Securities
                                                     Institute en is in voornoemd kader verplicht te bevorderen
                                                     dat haar personeel DSI-geregistreerd wordt.

 

 

                                                       Lid van de VVA

De Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (VVA) is een brancheorganisatie. Zij ondersteunt en adviseert de leden bij de uitoefening van hun beroep en bedrijf. Tevens is de vereniging het eerste aanspreekpunt voor externe partijen voor overleg over voorgenomen wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld voor financiële toezichthouders. Wij zijn lid van de VVA. Daarnaast zijn wij vertegenwoordigd in het bestuur van deze vereniging.

 

Member van NYSE Euronext NV

NYSE Euronext NYSE Euronext is de grootste en meest liquide beurzengroep ter wereld. Met een hoge standaard van kwaliteit, keuze voor cliënten en innovatie. NYSE Euronext is ontstaan in 2007. Door een fusie tussen New York Stock Exchange Group, ’s werelds grootste aandelenbeurs, en Euronext, de grootste aandelenmarkt in de eurozone.

Euronext zelf is eerder ontstaan door het samengaan van Amsterdam Exchanges, Brussels Exchanges, Paris Bourse, LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) en Lisbon Exchange.

NYSE Euronext biedt een divers aanbod aan van financiële producten en diensten. Aan uitgevende instellingen, beleggers en financiële instituten. En wel op het gebied van aandelen, opties en derivaten, ETF’s, obligaties, market data en commerciële technische oplossingen. Ons lidmaatschap van de Amsterdamse Exchanges is door genoemde fusie omgezet in een Membership van NYSE Euronext NV.

 

Aangesloten bij KiFiD

De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) is een onafhankelijk loket voor geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Wij zijn als financiële onderneming aangesloten bij KiFiD. Iedere cliënt die een klacht heeft, dient eerst onze interne klachtenprocedure te doorlopen. Is de klacht nog niet opgelost, dan kan de cliënt deze neerleggen bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening.