Trend Invest: Cybersecurity +27%

07-03-2024

Trend Invest: Trend Cyber Security +27%

Cybersecurity is een sector die jaar na jaar blijft groeien. Bedrijven en overheden zullen, om afdoende bescherming te bieden, voortdurend de meest actuele versies van beschermingssoftware moeten aanschaffen. Dit is essentieel om cybercriminelen, die uiteraard niet stilzitten, telkens een stap voor te zijn.

Cyberaanvallen zijn onzichtbaar, houden zich niet aan grenzen, en de effecten ervan verspreiden zich in hoog tempo. Ze hebben een immense impact op systemen, organisaties, en de maatschappij. Gelukkig nemen steeds meer bedrijven, overheden, en andere organisaties de cyberdreiging – die kan variëren van aanvallen om geld af te persen tot ernstige sabotage en spionage – uiterst serieus. Zij schaffen, vaak via een abonnementsmodel, voortdurend de meest actuele beveiligingssoftware aan en doen regelmatig stresstests en oefeningen. Zo deden vorig jaar in Nederland ruim 120 organisaties uit zowel de publieke als de private sector mee aan de cyberoefening ISIDOOR 2023, met deelnemers uit sectoren zoals drinkwater, telecom, energie, financiën, en transport, alsook ministeries, veiligheidsregio's, en de politie.

Bestuurders aansprakelijk

Cybersecurity is een topprioriteit voor vrijwel alle grote internationale bedrijven en overheden. Hoewel er al flinke inspanningen zijn geleverd, is er ruimte voor verbetering. Nieuwe regels binnen Europa (NIS2), die uiterlijk in oktober van dit jaar geïmplementeerd moeten zijn, zullen een groot aantal organisaties dwingen tot actie. Bestuurders worden aansprakelijk gesteld en kunnen boetes opgelegd krijgen bij onvoldoende cybersecuritymaatregelen. In de VS vaardigt de CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) bindende maatregelen uit om de cyberveiligheid van bedrijven en overheden te versterken. Deze ontwikkelingen zullen de al gestaag groeiende inkomsten van cybersecurity-bedrijven nog een extra impuls geven.

Beleggen in Cybersecurity

Beleggers die willen inspelen op deze ontwikkelingen kunnen dat doen met de Trend Cyber Security van Trend Invest. Deze Trend bestaat uit 15 internationale cybersecurityaandelen. Beleggers in deze Trend realiseerden de afgelopen 12 maanden een rendement van ruim 27%.*

 

* Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op www.trendinvest.nl. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

De rendementen zijn behaald in de periode van 28 februari 2023 tot en met 28 februari 2024 en zijn berekend op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. De weergegeven rendementen betreffen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De weergegeven rendementen betreffen een bruto-resultaat. De rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.