Trend Artificial Intelligence +32%

22-02-2024

Trend Invest biedt beleggers op een gemakkelijke manier te beleggen in tal van interessante trends zoals bijvoorbeeld Fintech, Robotica en Cuber Security. En ook Artificial Intelligence (AI). Deze laatste is momenteel de meest populaire Trend op het platform van Trend Invest.

En dat is natuurlijk niet vreemd. Sinds de introductie van Chat GPT, nu een klein jaar geleden, heeft iedereen kennis kunnen maken met de onvoorstelbare mogelijkheden die AI biedt.

Analisten voorzien een snelle groei van AI. En beleggers klaarblijkelijk ook. Want de aandelen van AI bedrijven zitten behoorlijk in de lift. En dat geldt ook voor het rendement van de Trend AI. Dat rendement komt uit op 32,1% over de afgelopen 12 maanden.*

De Trend AI bestaat momenteel uit 20 verschillende aandelen. De Trend kan aangekocht worden via het Trend Invest platform. Heeft u nog geen Trend Invest rekening? Open dan hier uw eigen rekening.

Trend Invest is een initiatief van Wijs & van Oostveen en is in 2014 van start gegaan. Momenteel biedt Trend Invest beleggers de mogelijkheid om te beleggen in 17 verschillende Trends. Klik hier voor een overzicht van alle Trends.

          

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op de website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

* Het rendement van de Trend is berekend over het afgelopen jaar op grond van (1) een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend tot aan de startdatum van de Trend en (2) de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend.

Simulatieperiode - Tot en met de startdatum van de Trend (29 juni 2023) is de rendementsontwikkeling gebaseerd op één selectie van aandelen, welke op het moment van de start van de Trend door Trend Invest  zijn geselecteerd. Tijdens de simulatieperiode is de selectie van aandelen niet gewijzigd. Ieder kwartaal is een gesimuleerde Trend Update uitgevoerd. Het gewicht van de aandelen is hierbij ieder keer teruggezet naar het bij de start van de Trend berekende gewicht binnen de Trend. Indien een aandeel tijdens een gesimuleerde Trend Update nog niet bestond, is het gewicht als cash aangehouden tot de dag van de beursnotering van het betreffende aandeel.  Hierbij is tevens rekening gehouden met bijvoorbeeld dividend-uitkeringen en aandelen-splitsingen.

Werkelijke periode - Vanaf de startdatum van de Trend (29 juni 2023) is de rendementsontwikkeling gebaseerd op (1) aandelen, welke op het moment van de start van de Trend door Trend Invest zijn geselecteerd en (2) aandelen die op grond van een Trend Update zijn geselecteerd. De selectie van de aandelen is tijdens het bestaan van een Trend continu aan wijziging onderhevig. Tijdens een daadwerkelijk uitgevoerde Trend Update worden meer corporate actions, zoals overnames, nieuwe beursnoteringen en wijziging van het bedrijfsprofiel meegenomen dan tijdens een gesimuleerde Trend Update.

In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen bruto-resultaten. Deze rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9% over de waarde van de order.