Top 5 Trend Invest

21-03-2024

Veel Trends waarin je kan beleggen op het platform van Trend Invest doen het erg goed. Gemeten over de afgelopen 12 maanden is dit momenteel de Top 5:

  1. Blockchain                                          46,7%
  2. Fintech                                                43,7%
  3. Artificial Intelligence                         36,1%
  4. Cyber Security                                   26,1%
  5. Social Media                                      23,8%

 

Met Trend Invest kan je met gemak beleggen in kansrijke trends. Trend Invest is een initiatief van Wijs & van Oostveen.

Ga voor een overzicht van alle Trends naar www.trendinvest.nl. Daar kan je ook een eigen rekening openen als je die nog niet hebt. Vragen? Bel tijdens kantooruren met 020 6388226.

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op de website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam. 

* De rendementen zijn behaald in de periode van 18-03-2023 t/m 18-03-2024 en zijn berekend op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. Met betrekking tot de Trend AI is het rendement berekend op grond van (1) een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend tot aan de startdatum van de Trend en (2) de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend. Op www.trendinvest.nl staat aangegeven vanaf welke datum de Trend van start is gegaan. De weergegeven rendementen betreffen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De weergegeven rendementen betreffen een bruto-resultaat. De rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.