Rapport over beleggen in Asset Backed Securities

22-02-2024

De solide resultaten van het ABS Fund van Wijs & van Oostveen Fund Management trekt de belangstelling van steeds meer beleggers. Een groeiend aantal beleggers maakt een start met het beleggen in het fonds en veel bestaande beleggers breiden hun belang uit. Maar we krijgen ook een groeiende stroom vragen van beleggers. Zowel via de mail als telefonisch. Veel beleggers zijn onbekend met de beleggingscategorie Asset Backed Securities. Nu is dat ook een zeer specifieke categorie in beleggingsland. En zeker ook een van de meest complexe. Dat is ook de reden dat bijna uitsluitend professionele institutionele beleggers in deze categorie beleggen.

Om ook particuliere beleggers een inkijk te geven in de werking van Asset Backed Securities heeft Wijs & van Oostveen Fund Management een rapport geschreven over deze interessante beleggingsmogelijkheid. Het rapport kunt u hier gratis aanvragen.

Hieronder de grafiek van koersverloop van het ABS Fund. Omdat het fonds veel minder gevoelig is voor rente-ontwikkelingen is het koersverloop ook veel rustiger. Dat is hieronder duidelijk te zien.

 

* Het ABS Fund belegt in deelnemingsrechten van beleggingsfondsen met een beperkte verhandelbaarheid, die op hun beurt beleggen in genoemde obligaties. Het beleggingsfonds is een actief beheerd fonds, bezit een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met het Essentiële-informatiedocument hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.