De diensten van Wijs & van Oostveen

06-02-2024

Wijs & van Oostveen heeft een brede dienstverlening, die gefundeerd is op 4 pijlers.

Vermogensbeheer

In 1987 startte Wijs & van Oostveen als onafhankelijke vermogensbeheerder. En dat zijn wij nog steeds. Tegenwoordig voor beleggers met een vermogen vanaf €250.000,-.

Wijs & van Oostveen is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

16 beleggingsfondsen

Sinds 1993 biedt Wijs & van Oostveen Fund Management de mogelijkheid om te beleggen in beleggingsfondsen. In de loop der jaren is het assortiment gegroeid naar 16 beleggingsfondsen. En binnenkort zal het 17e beleggingsfonds worden geïntroduceerd. Een fonds dat gaat beleggen in hypotheek-obligaties. Interessant voor defensieve beleggers.

Trend Invest

Speciaal voor beleggers die een deel van hun vermogen willen beleggen in snelgroeiende trends zoals bijvoorbeeld Artificial Intelligence, Duurzame Energie en Fintech zijn we in 2015 gestart met Trend Invest. Nog steeds een uniek concept. Met tegenwoordig 17 verschillende Trends.

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op www.trendinvest.nl. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

JOUW Lijfrente

In 2018 heeft Wijs & van Oostveen Fund Management de lijfrente activiteiten van Todays Tomorrow overgenomen en die omgedoopt tot JOUW Lijfrente. Het is mogelijk om zowel opbouwende lijfrentes als lijfrentes die binnenkort gaan uitkeren bij ons onder te brengen.

Voor JOUW Lijfrente is een essentiële-informatiedocument opgesteld, welke je hier kan downloaden. Aangezien JOUW Lijfrente meerdere beleggingsopties kent, kun je aanvullend op het essentiële-informatiedocument hier tevens het prospectus en de essentiële beleggersinformatie-documenten van de beleggingsfondsen downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees deze documenten voordat je het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kan je hier terecht.