3 vragen over succesvol ABS Fund

07-03-2024

Robert Schuckink Kool is sinds 2007 eindverantwoordelijk voor de research afdeling van Wijs & van Oostveen Fund Management. Hij is zelf actief betrokken bij het beheer van het succesvolle ABS Fund, dat belegt in asset backed securities.

De sector asset backed securities staat bekend als zeer kansrijk maar ook als erg complex. Dat is ook de reden dat deze markt met name het speelveld is van ervaren professionele en institutionele partijen. Het dagelijkse beheer van het beleggingsfonds is in handen van Robert zelf en een collega.

Robert, hoe ervaren zijn jullie?

Wij hebben beide een ruime ervaring op specifiek ABS gebied. Samen meer dan 20 jaar.

Waarom presteren deze obligaties al jaren zoveel beter dan gewone obligaties?

De belangrijkste reden hiervoor is dat ze veel minder rentegevoelig zijn dan traditionele obligaties. Dat zie je duidelijk in de grafiek. En je ziet tevens dat het koersverloop meer geleidelijk is, veel minder volatiel. Daarnaast ligt het basis-rendement bij ABS meestal een stukje hoger dan bij vergelijkbare obligaties.

Het rendement over in 2023 kwam uit op 7,5%. Voorzie je qua rendement veranderingen in de nabije toekomst?

Nee, dat verwacht ik niet. De vooruitzichten voor ABS-beleggingen zijn nog steeds erg goed.

* Het ABS Fund belegt in deelnemingsrechten van beleggingsfondsen met een beperkte verhandelbaarheid, die op hun beurt beleggen in genoemde obligaties. Het beleggingsfonds is een actief beheerd fonds, bezit een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met het Essentiële-informatiedocument hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.