3 fiscale tips voor de aangifte 2023

06-02-2024

Veel mensen zijn al bezig met het voorbereiden van hun fiscale aangifte 2023. Hier zijn 3 praktische tips.

  1. Benut de Heffingsvrije Grens in Box 3: Aangezien de heffingsvrije grens in box 3 in 2024 € 57.000 bedraagt, is het verstandig om je vermogen te structureren op een manier dat je binnen deze grens blijft. Dit kan bijvoorbeeld door schulden (indien van toepassing) in te zetten om je netto vermogen te verlagen. Houd er rekening mee dat de verhoging van het belastingtarief in box 3 naar 34% betekent dat het fiscaal aantrekkelijker kan zijn om vermogen dat boven de vrijstelling uitkomt te herstructureren, bijvoorbeeld door te investeren in categorieën die minder zwaar belast worden.
  2. Optimaliseer Fiscaal Partnerschap: Als je een fiscaal partner hebt, kun je bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen voor een optimale belastingaangifte. Dit kan vooral voordelig zijn als een van de partners een lager belastingtarief heeft. Het is raadzaam om verschillende scenario's door te rekenen om te zien welke verdeling het gunstigst is.
  3. Maak Gebruik van Aftrekposten: Zorg ervoor dat je alle mogelijke aftrekposten benut. Dit kunnen bijvoorbeeld specifieke zorgkosten zijn, giften aan goede doelen of kosten voor scholing. Vanaf 2024 is er een taxatieplicht voor giften in natura boven de € 10.000. Dus houd hier rekening mee bij het doen van dergelijke giften.

Het is altijd verstandig om professioneel advies in te winnen voor jouw specifieke situatie, aangezien de belastingwetgeving complex kan zijn en persoonlijke omstandigheden sterk kunnen variëren. Het kan ook nuttig zijn om de website van de Belastingdienst regelmatig te raadplegen voor de meest actuele informatie.