Weer een goed jaar voor het ABS Fund

11-04-2024

Weer een goed jaar voor het ABS Fund

Wijs & van Oostveen Fund Management beheert momenteel 16 beleggingsfondsen. En een van de meest bijzondere fondsen brengen wij graag bij u onder de aandacht; het Asset Backed Securities Fund, kortweg het ABS Fund.

Naast het rendement is het de categorie waarin wordt belegd wat dit beleggingsfonds zo bijzonder maakt. Want bij de meeste particuliere beleggers zijn dit soort obligaties volkomen onbekend. Dat geldt echter niet voor de grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. En die hebben daar hele goede redenen voor;
 

Asset Backed Securities zijn obligaties die gedekt worden met een onderpand, zoals vastgoed. Mede doordat duidelijk is wat het onderpand precies is kan ook heel goed gestuurd worden op risico’s en rendement;

Deze obligaties zijn beperkt rentegevoelig en daardoor minder volatiel; en

Over het algemeen bieden deze obligaties een hoger rendement omdat op de onderliggende leningen vaak een hogere rente wordt betaald.


Het feit dat je heel goed kan sturen op risico’s en het gegeven dat deze obligaties in de regel meer rendement bieden is voor institutionele beleggers de belangrijkste reden om een groot deel van hun beleggingsportefeuille in deze obligaties te beleggen. De markt voor dit soort obligaties is erg groot. In Europa momenteel al meer dan €500 miljard.

Steeds meer beleggers ontdekken het ABS Fund en stappen in. Dat doen ze niet alleen vanwege het fraaie rendement. Maar ook omdat de rendementsontwikkeling van het fonds heel rustig en gelijkmatig is. In de grafiek hieronder is duidelijk de kracht van het fonds te zien, hier afgezet tegen de koersontwikkeling van Europese staatsleningen.

Robert Schuckink Kool is met zijn team beheerder van dit succesvolle fonds. Robert is al 23 jaar analist en beheerder van diverse beleggingsfondsen bij Wijs & van Oostveen Fund Management.

Alle relevante documenten van het ABS Fund, zoals het prospectus en de factsheet vindt u hier. Het aankopen van participaties kan hier. Wanneer u nog vragen hebt kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
 

 

* Het gerealiseerde rendement van 10 april 2023 t/m 10 april 2024 is 9,3%.* Het gemiddeld jaarrendement over de periode vanaf de start van het fonds bedraagt 6,1%. Instappen kan al vanaf €10.000,-. Het ABS Fund belegt in deelnemingsrechten van beleggingsfondsen met een beperkte verhandelbaarheid, die op hun beurt beleggen in genoemde obligaties. Het beleggingsfonds is een actief beheerd fonds, bezit een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met het Essentiële-informatiedocument hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.