Belangrijke informatie Wijs & van Oostveen

Zorgvuldige dienstverlening

Wij staan voor een zorgvuldige beleggingsdienstverlening. Daarom hebben wij hier informatie opgenomen die voor u als (toekomstige) cliënt van belang is.

Het is belangrijk dat toekomstige en huidige cliënten deze informatie goed lezen.

Beleggersbescherming

Hier zijn de hoofdlijnen aangegeven van de belangrijkste onderdelen van MiFID II, Europese regelgeving ten behoeve van de bescherming van beleggers.

Consumentenbrief

De branche- en beroepsorganisaties VV&A, VEOV, DUFAS en NVB hebben samen een Consumentenbrief opgesteld. Deze brief bevat vragen die de belegger kan stellen aan zijn vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. De beantwoording van die vragen stelt de belegger in staat zich een goed beeld van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming te vormen. Hierdoor kan de belegger de afweging maken of dit beleid wel of niet bij hem past.